Aktualitātes

Informācija kursantiem!

27/03/2019

 Informācija kursantiem!

 

Uz kursiem, kuri notiks Meteora iela 17 telpās, ierodoties, obligāti līdzi ņemt maiņas apavus vai bahilas!!!